Menu

Onderwijskundig medewerker Ubbo Emmius


   Onderwijskundig medewerker
   Wtf: 0,8000
   Locatie: Staf, Stationslaan

 


Scholengemeenschap Ubbo Emmius zoekt met ingang van 1 januari een onderwijskundig medewerker.
De omvang van de betrekking is 0,8000 fte. Het betreft een tijdelijke vacature voor een periode van tenminste 1 jaar. De functie is gewaardeerd in schaal 8. 
De werkzaamheden worden verricht binnen het stafbureau van Ubbo Emmius. De taken die op bovenschools niveau verricht worden zijn onder meer het ontwikkelen, bijstellen, evalueren van het beleid van de school en . De stafmedewerker onderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het schoolbeleid, verzorgt de opstelling van onderwijsplannen (met daarin de doelen, hulpmiddelen, didactische methoden en eindtermen van de opleidingen) voor de verschillende sectoren/locaties van de school. Op onderwijskundig gebied ligt er de uitdaging om de digitalisering van het onderwijs verder vorm te geven.

Werkzaamheden

 • Het kunnen leveren van een onderbouwde bijdrage aan onderzoek en advisering ten behoeve van het betreffende beleid;
 • Het vertalen van algemene kaders van het beleid in mogelijkheden voor concrete onderwijsplannen voor de verschillende niveaus en/of locaties;
 • Het evalueren van onderwijsbeleid en het doen van aanbevelingen voor aanpassingen c.q. verbeteringen van het schoolbeleid;
 • Het toezien op het interne systeem van kwaliteitszorg;
 • Het opstellen van onderwijsplannen (met daarin de doelen, hulpmiddelen, didactische methoden en eindtermen van de opleidingen) voor de verschillende sectoren van de school/onderwijsinstelling.

De onderwijskundig medewerker levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het school door:

 • Het, op basis van studie van literatuur, rapporten en verslagen, leveren van bijdragen aan onderzoek en adviesverlening ten behoeve van het betreffende beleid, waarbij sprake is van het aanleveren van de verzamelde gegevens;
 • Het vertalen van de algemene kaders van het beleid in mogelijkheden voor concrete onderwijsplannen voor de onderwijssectoren/locaties;
 • Het evalueren van (onderdelen van) het onderwijsbeleid en het doen van aanbevelingen voor aanpassingen c.q. verbeteringen van het schoolbeleid.

De onderwijskundig medewerker verzorgt de opstelling van onderwijsplannen (met daarin de doelen, hulpmiddelen, didactische methoden en eindtermen van de opleidingen) voor de verschillende sectoren van de school door het voeren van overleg met de leidinggevenden van de locaties, sectoren en teams, alsmede met docenten binnen de school omtrent wensen en mogelijkheden op onderwijsgebied; hierbij zal digitalisering speerpunt zijn in de komende schooljaren.

 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden

 • De stafmedewerker onderwijs is verantwoording schuldig aan de  stafdirecteur O&K voor wat betreft het op- en bijstellen van onderwijsplannen en voor de rapportages over nieuwe onderwijsmethoden en technieken.;
 • De stafmedewerker onderwijs werkt binnen de beleidslijnen op het gebied van de onderwijsplanning van de school en de beschikbare financiële budgetten. Dit is van belang voor de te ontwikkelen onderwijsplannen en voor de voorstellen tot verbetering van het schoolbeleid;

 Kennis en vaardigheden

 • Bij voorkeur een afgeronde opleiding Onderwijskunde (WO).
 • Kennis van algemeen didactische methoden en technieken, methoden en technieken voor het opzetten van onderwijsplannen en het uitvoeren van onderwijsevaluaties, alsmede vaardigheid in de toepassing ervan;
 • Inzicht in maatschappelijke en vaktechnische ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarbinnen door de school onderwijs wordt gegeven en kennis van ontwikkelingen binnen dit specifieke onderwijsgebied;
 • Vaardigheid in het vertalen van inzichten en informatie naar adviezen, onderwijsplannen en rapportages en het beoordelen van de daaruit voortvloeiende financiële en beleidsmatige consequenties.

Contacten

 • Met directeuren, teamleiders en docenten over de wensen, plannen en mogelijkheden op het gebied van het onderwijs op het specifieke beleidsgebied om te adviseren bij de opstelling van onderwijsplannen;
 • Met docenten en ondersteunend personeel van de school over ontwikkelingen, tendensen, onderwijsmethoden en technieken om informatie uit te wisselen en de behoefte aan bijscholing te peilen;
 • Met externe specialisten binnen het onderwijsgebied over nieuwe methoden en technieken om daarover te kunnen rapporteren. 

Ubbo Emmius Scholengemeenschap
Ubbo Emmius is een bijzondere school waar, vanuit een christelijke traditie, ruimte wordt gemaakt voor vragen en antwoorden rond zingeving. Van de sollicitanten verwachten we dat zij daaraan een bijdrage willen en kunnen leveren. De scholengemeenschap kent zeven locaties in Stadskanaal, Onstwedde, Veendam en Winschoten. Er zijn in totaal 3000 leerlingen, maar door de vele locaties is er sprake van kleinschaligheid.

Wij bieden
Een aantrekkelijke werkomgeving met een prettige werksfeer en een team van enthousiaste collega’s. Op basis van de cao_VO ontvang je een prima salaris, 8% vakantie-uitkering, een aantrekkelijke eindejaarsuitkering en eventueel een tegemoetkoming in de reiskosten.
Ubbo Emmius biedt de medewerkers faciliteiten voor deskundigheidsbevordering en professionalisering.

Solliciteren
Heb je belangstelling voor de vacature dan kun je solliciteren via de actieknop SOLLICITEREN op deze pagina.  

Meer informatie
Wil je meer weten over Ubbo Emmius Scholengemeenschap, kijk dan op Ubbo Emmius.

Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij de stafdirecteur onderwijs en kwaliteitszorg dhr. A. (Bert) Dijkstra
via 06-10986729  of bdijkstra@ubboemmius.nl.

Acquisitie n.a.v. vacatures wordt niet op prijs gesteld.Vacature

Contactpersoon vacature

Locatie