Menu

Werken bij Ubbo Emmius


Op onze scholengemeenschap werken we samen aan goed onderwijs en brede vorming, zodat jongeren, naast het behalen van een diploma, ook leren dat het leven in vele opzichten waardevol kan zijn, voor zichzelf en samen met anderen. We werken op Ubbo Emmius in en aan een open sfeer. 

Ubbo Emmius heeft een aantal kernwaarden geformuleerd. Vanuit de kernwaarden groeien, verbinden, waardevol en actief geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs.

“We willen groeien”

Op Ubbo Emmius geloven we, voor iedere leerling, in de mogelijkheid van leren en ontwikkelen. Daartoe bieden we bij herhaling nieuwe kansen. We ondersteunen de leerling uitsluitend met opbouwende feedback. Dat kan overigens best confronterende feedback zijn, want we houden van eerlijkheid.

“We verbinden”

Op Ubbo Emmius geloven we dat de mens niet alleen leeft voor zichzelf. We verbinden in plaats van dat we verdelen. Onze waarden en normen zijn mede hierop gebaseerd. Het kan zijn dat een individu een stap terug moet doen ten faveure van een ander, of de groep. Het belang van de samenleving, het belang van de groep kan zwaarder wegen dan het belang van het individu.

“Iedereen is waardevol”

We kijken naar wie je bent en naar hoe je wilt zijn. Misschien wel anders dan anderen. Het is prima als je ‘zebrafant wilt zijn’. We kijken niet naar hoe je afwijkt, maar naar wat je toevoegt. Je mag niet alleen ‘anders’ zijn, je bent het eenvoudigweg. We vinden het belangrijk dat je tijdens je schoolperiode jezelf beter leert kennen. Ook dát is ontwikkeling.

“We zijn actief”

We hebben op Ubbo Emmius de overtuiging dat we op aarde zijn om iets te dóen. We vinden het onze plicht om een verschil te maken door te handelen en actief te zijn, niet door alleen te luisteren en te praten. We geloven in de betekenis van (wereldwijde) solidariteit en onze verantwoordelijkheid voor het kwetsbare.

Tijdens een sollicitatiegesprek zullen we ingaan op hoe we de kernwaarden terugzien in pedagogisch handelen van de medewerker. Meer informatie over de kernwaarden zijn te vinden via deze link.

Meer informatie over de school is te vinden op Ubbo Emmius.

De scholengemeenschap is met regelmaat op zoek naar bevoegde docenten. Graag ontvangen wij uw open sollicitatie. Wij nodigen u van harte uit om uw open sollicitatie te sturen naar sollicitaties@ubboemmius.nl.